Politeknik: Bakanlıklar, Valilik, Belediye ve yönetimler sorumlu

11:34

İSTANBUL - Mimar, mühendis, plancı örgütlenmesi Politeknik, Adana Aladağ’da kız öğrenci yurdunda çıkan yangına ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda, katliamdan, yurdun açılmasına izin veren Milli Eğitim Bakanlığı Adana Valiliği, Aladağ Belediyesi ve iş güvenliği denetimlerini yapmayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu belirtilirken, yerel ve merkezi yönetimlerin sorumluluğuna da dikkat çekildi.

Mimar, mühendis, plancı örgütlenmesi Politeknik, Adana Aladağ’da kız öğrenci yurdunda çıkan yangın katliamında 11’i çocuk 12 kişinin yaşamını kaybettiği katliama ilişkin ayrıntılı bir rapor hazırladı. Raporda, katliamdan yerel ve merkezi yönetimlerin sorumlu olduğu ifade edildi.

Yangın güvenliği yok, katliam var!

Raporda, yurt binasında uygun yangın merdiveni, yangına karşı söndürme malzemesi ve tesisatı bulunması gerektiği hatırlattırılarak, yurt binasının yangına karşı yeterli güvenliğe sahip olduğuna dair raporu bulunması gerektiğine vurgu yapıldı. Bu raporların bakanlıklara ve yerel yönetimlere bağlı ilgili kurumlardan alınabileceği bilgisinin paylaşıldığı raporda, “Yurt başvuruları sağlık ve güvenlik yönünden istenen diğer pek çok şartla beraber yangın güvenliği ile ilgili raporlar il milli eğitim müdürlüğünce incelenir. Buna göre başta Milli Eğitim Bakanlığı ve Adana Valiliği olmak üzere, Aladağ İlçe Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü, MEB İl Müdürlüğü yangından doğrudan sorumludur. Yurt olma niteliklerine ve güvenliğine sahip olmayan binaya yurt izni verilmiştir” denildi. Raporda, yurdun denetimlerinin yapılmadığına da vurgu yapılırken, “Yurtta yangınla gelen katliamdan ve yakılan hayatlardan yurt müdürü ve denetçiler sorumludur. Denetim raporlarını onaylayan Adana Valiliği ve MEB bir kez daha sorumludur” ifadelerine yer verildi.

Güvenli tesisat yok ise elektrik yakar!

“Yangının elektrik kontağından çıktığı iddia ediliyor. Oysa güvenli elektrik tesisatıyla elektrik kontaklarına karşı korunmak mümkün!” denilen raporda, işçi sağlığının hiç sayıldığına da dikkat çekildi. Acil çıkış kapılarına değil çatıya koşan öğrencilerin varlığının sağlık, güvenlik, acil durum şartlarına uyulmadığını gösterdiğine işaret eden raporda, katliamdan Çalışma ve Soyal Güvenlik Bakanlığı’nın da sorumlu olduğu vurgusu yapıldı.

Raporda son olarak şu vurgulandı: “Adana’da Özel Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda çıkan yangından, katledilen, hastanede hayat mücadelesi veren çocuklardan çalışanlardan yukarıda tek tek bahsettiğimiz yerel ve merkezi yönetimler sorumludur.”