Jinwar kadınların yaşam ve üretim alanı olacak

16:48

HABER MERKEZİ – Jinwar Özgür Kadın Köyü inşasının devam ettiğini belirten Heval Rumet, toplumsal sorunların merkezinde erkek egemen zihniyetin var olduğunu belirterek, en radikal çözümün özgür mekanlar olduğunu söylüyor. Köyün kadınların yaşam ve üretim alanı olacağını da kaydeden Heval, -dayanışma çağrısında bulunuyor.

Rojava'da devrimin öncüsü kadınlar her gün yeni bir ilke imza atmaya devam ediyor. Rojava’nın Cizîr kantonundaki Dirbesîyê yakınlarında Jineoloji ve Özgür Kadın Vakfı, Jinwar adını verdikleri kadın köyünün inşasına başlamıştı. Kadın köyü önümüzdeki yıl Şubat ayında hayata geçecek. Jinwar Özgür Kadın Köyü İnşa Komitesi yetkilileri bu fikrin herkesi heyecanlandırdığını belirtiyor. Gazete Karınca’ya konuşan Jineoloji Akademisi’nden Heval Rumet ise, "Kadının kendi yaşam alanı ve özgücü temelinde yaşamını örgütleme düşüncesi herkesi heyecanlandırdı. Bu çalışmaya tanık olan, çalışmayı duyan herkesin ilk sorduğu soru şu: ‘Çok güzel ve önemli bir çalışma ama nasıl olacak?’ ve yine ‘Kadınlar kendilerini koruyabilecek mi?’ Bizler acabalarla çalışmamıza başlamadık. Bunun iddia ve planlaması çok net. Çünkü biz kadın devriminin gerçekleştiği bir alanda, Rojava’da bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz" diyor.

'Tartışma platformları devam ediyor'

Proje fikrinin ve ilk çalışmaların nasıl başladığını anlatan Heval, sözlerine şöyle devam ediyor: "Öncelikle inşa komitesinin oluşturulması ve bu konuda yapılacak çalışmaların planlanması ile girişimler başladı. Toplumun bilgeleri olan anaların görüşleri dinlenerek çalışma anlayışı geliştirildi. Toplumun din, dil, etnik köken farkını kültürel zenginlik anlayışına dayandıran renkli tartışmalar ile geliştirilen bir zeminde buluşuldu. Projenin pratikleştirilmesi ve inşa sürecine katkı anlamında genel tartışma ortamları sağlandı. İnşa çalışmalarının önce zihniyette somutlaşması ve gerekli desteğe ulaşması pratik inşadan çok daha önemli. Bu anlamda tartışma platformları da devam ediyor."

'Daha radikal ve kalıcı bir aşamaya geçme ihtiyacı var'

Kadınların kendi kararları temelinde kendi yaşam alanlarını geliştirmelerinin yaşamsal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Heval, daha radikal ve kalıcı bir aşamaya geçme ihtiyacı doğduğunu ve “kadın köyü” inşasının bu radikal aşamayı ifade ettiğini belirtiyor. Heval, kadın yerleşimlerinin tarihte birçok örneği olduğunu ise Rojava’nın tarihine referansla hatırlatıyor. Tarihteki ortak inanç alanları ya da tapınakları anımsatan Heval, bunların aynı zamanda ilk yurt ve yerleşme biçimleri olduğu yönündeki araştırma sonuçlarına dikkat çekiyor: "Bizim de amacımız bu farklı yaşam biçimini, kadına dayalı yaşam biçimini kendi kökleri üzerinde yeniden canlandırmak. ‘Yeni bir köy’ demek ya da ‘Yeni bir köy kurmak’ demek duygu ve düşüncelerde bir şeyleri netleştirmiyor. Bu, kadın köyü ya da yaşam alanını somutlaştırmıyor. Aslında bunu da baştan belirtmek gerek. Yeniden bir köy kurulmuyor; yaşamsal, tarihsel, toplumsal ve güncel ihtiyaçlar temelinde kadın yaşam alanları kendi kökleri üzerinde canlandırılıyor."

'Köy kadınların yaşam ve üretim alanı olacak'

“Yaşanan acı ve zulmün aşılmasını, kadına uygulanan cins-sınıf-ulus soykırımının kadın aklıyla çözülmesini hedefliyoruz” diyen Heval, kadının kendini ifade edebileceği, kendini örgütleyebileceği, ekonomik-sosyal-kültürel yaşam farkını daha belirgin bir şekilde açığa çıkarabileceği alanlara ihtiyacı olduğunu söylüyor. Projenin amacı hakkında konuşan Heval, "Bu proje daha çok yaşamı iyileştirme ve kadın eksenli yaşam tarzının farkını ortaya koyabilme amacıyla geliştiriliyor. Köy sakinlerinin daha doğrusu ilk yerleşimcilerin görüş ve önerileri ile ihtiyaçları temelinde toplumsal yaşam biçimi örgütlendirilecek. Çünkü Jinwar Özgür Kadın Köyü çalışması bir sığınma alanı, kısa vadeli dinlenme alanı, en zorda olan kadının sorunlarının çözülüp gideceği bir alan olmayacak. Burası kadınların yaşam ve üretim alanı olarak uzun vadeli ve yerleşik yaşam biçimi temelinde geliştirilecek" diye kaydediyor.

‘En radikal çözüm özgür mekanları yaratmak'

"Mevcut toplumsal sorunların merkezinde erkek egemen zihniyet var" diyen Heval, "Bunun acısını yaşayan kadının bu projeyi sahiplenmesi ve katılım biçimi çok içten ve samimi olmakta. Kadının güvenlik sorunu erkeğin yanında yaşanmaktadır. Günümüzde erkekle beraber yaşayan kadının hiçbir yaşam güvencesi ve garantisi yok: 'Kadın ya dövülür, sövülür, kovulur ya da öldürülür.' Tabi bu kadın kırımının karşısında duran erkek duruşlarını da unutmadan bunları belirtmek önemli. Genel bir yaşam tarzına dönüşmeden kadının mevcut toplumsal alanda ciddi güvenlik ve yaşam sorunları ile karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Buna en radikal çözümün ise kadınların özgür mekanları olduğunu söylüyoruz."

Destek çağrısı

Kadın köyü inşasının tamamıyla ekolojik bir çalışma ile yürütüldüğünü de belirten Heval, köyün inşasında kullanılan malzemelerin doğal ve ekolojik malzemelerden oluştuğunu ifade ediyor. Heval, Jinwar’ın inşa çalışmalarının gönüllülüğe dayalı ve kolektif bir şekilde sürdüğünü de belirtiyor ve inşaya destek olmak isteyenlere de bir çağrıda bulunuyor: "İnşa çalışmaları tamamıyla gönüllülüğe dayalı, ortak emek ve kolektif çalışma anlayışı ile devam edecek. İnşa süreci de tüm destek ve dayanışma girişimlerine açık. İnşa sürecindeki her destek ve yardım Jinwar’a bir temel, kanal, taş, duvar, fidan, kerpiç ve saman olacak. Komünal yaşamın ruhu kolektif katılımdır. Armağan kültürünün toplumsal bağı gönüllülüktür. Bilindiği gibi köyler tarımı, yeşil alanı, hayvanı, verimi ile köy olur. Köy doğası komünal yaşamın kolektif doğasıdır. Bu doğaya katılıp köy inşa sürecinde maddi-manevi anlamda bir damla olmak isteyen herkese açıktır."